Home > Nederlands, Politiek > “Net Neutraliteit voor Dummies (opnieuw)”

“Net Neutraliteit voor Dummies (opnieuw)”

January 26, 2013

Oh nee, niet weer

Net Neutraliteit (een letterlijke vertaling van het Amerikaanse begrip ‘Net Neutrality’) blijft de gemoederen bezig houden. Helaas begrijpt nog steeds niet iedereen wat het nou precies inhoudt.

Vorige keer dat ik dit onderwerp ter sprake bracht was het de Telegraaf Media Groep die beweerde dat het een pleidooi was om providers het recht te ontzeggen bandbreedtelimieten op te leggen.

Dit keer gaat Groen Links de fout in met hun analyse van een opinieartikel van Neelie Smit-Kroes in de Franse krant Libération.

Wat is Net Neutraliteit nou eigenlijk.

Persoonlijk begrijp ik niet waarom iedereen dit steeds fout heeft; Net Neutraliteit is helemaal niet moeilijk.

Net Neutraliteit houdt in dat jouw provider neutraal bemiddelt in het verkeer tussen jou en een derde partij op het Internet. De provider dient alle verzoeken die van hun klanten afkomen neutraal af te handelen, zonder discriminatie naar het eindpunt van de verbinding.

De discussie kwam in de VS op gang omdat een aantal mensen uit de providerwereld als proefballonnetje opgooiden dat sites die veel bezoekers trokken meer verkeer veroorzaakten op hun netwerk, en die sites daarom maar zouden moeten betalen of afgeknepen worden. Het is een lang technisch verhaal, maar operators van populaire sites betalen hun bandbreedte al, dus dit kwam neer op ‘Nice site you have there, shame if noone could visit it’.

Als je videos wilt bekijken van YouTube, dan mag je provider die niet afknijpen omdat YouTube een concurrent is (als je bijvoorbeeld je Internet afneemt bij UPC of Ziggo).

Als je Skype wil gebruiken, dan mag de provider dit niet afknijpen om tegelijkertijd een niet afgeknepen Voice over IP dienst aan je aan te bieden.

Wat wel mag, is dat de provider algemene verkeersmaatregelen neemt:

 • Het is volkomen toegestaan om een gebruiker af te knijpen als deze boven een vooraf afgesteld bandbreedteverbruik of totaalafname komt.
 • Het is ook toegestaan om een hele klasse verkeer prioriteit te geven of af te knijpen, bijvoorbeeld door alle VoIP (ongeacht aanbieder) voorrang te geven.

Het voorstel van Kroes en waarom Groen Links er naast zit

Wat Kroes voorstelt is dat het providers vrij zou moeten staan om beperkt Internettoegang aan klanten aan te bieden, als dienst op zich. Dus voor Oma, die alleen maar via Facebook met haar kleinkinderen in contact wil blijven een simpel pakket met beperkte bandbreedte en geen streaming video, bijvoorbeeld.

Er valt een hoop op Kroes’ voorstel aan te merken. Het aanbieden van een beperkte Internetdienst, zolang dit vooraf duidelijk aan de klant wordt aangegeven, en er alternatieve verbindingen zijn die wel een volledige (en dus neutrale!) dienstverlening bieden is echter geen inbreuk op de neutraliteit van het Internet; de beperkende factor is niet de afkomst van de data, maar de bereidheid van de klant om te betalen voor een betere verbinding. Kroes, met andere woorden, richt zich op de vraagzijde (de eindklant), de NN discussie richt zich juist op de aanbodzijde.

Wat wel een probleem is is dat er een sociale tweedeling ontstaat tussen zij die wel een volledige Internetdienstverlening kunnen betalen en tweederangsburgers met een beperkte verbinding. Dat een partij die zichzelf Groen Links noemt Kroes’ argumenten echter op zwakke technische gronden probeert te verwerpen in plaats van op de evidente gronden van sociale rechtvaardigheid verbaast mij dan ook ten zeerste.

Advertisements
Categories: Nederlands, Politiek
 1. Lennart Huizing
  January 28, 2013 at 10:07 am

  Vraag en aanbod zijn geen onafhankelijke grootheden. Een maatregel die schijnbaar tot doel heeft om de klant terwille te zijn, kan effecten hebben – bedoeld of onbedoeld – die leiden tot ernstige verstoringen in de vraag. Ik denk dat dat bij het voorstel van Kroes – bedoeld – zo is. Kroes verzet zich al lang tegen de netneutraliteit en volgt daarmee nauwkeurig de adviezen van de telco’s. Dat doet zij deels omdat ze gelooft in de vrijheid van grote ondernemingen, deels omdat zij onder druk staat om haar doelen te halen om heel Europa aan het breedband te krijgen.

  Volgens het persbericht van GroenLinks gaat het ze om de vrijheid van meningsuiting op internet. Wordt die beperkt als een deel van de klanten kiest voor een beperkte internetverbinding, waarbij de beperking niet is gelegen in een kleinere bandbreedte, maar in het wel of niet beschikbaar zijn van een aantal online diensten?

  Naar mijn idee wel. Wat zal namelijk het geval zijn? De belangrijkste providers zullen willen proberen klanten te lokken met heel goedkope, maar beperkte internettoegang. En een aantal dienstaanbieders zal ze daarin willen helpen door die deals te sponsoren. Je krijgt dan bijvoorbeeld ‘Internet met Facebook van UPC’ of ‘The Google Internet of KPN’. Leuk voor oma, want die diensten zullen zo goed als gratis zijn.

  Het resultaat? Grote groepen internetgebruikers beperken zich tot een zeer kleine groep websites en kunnen andere aanbieders niet meer ontvangen. Daarmee leg je een bom onder de markt. Als de providers erin slagen grote groepen aan dit soort contracten te binden, worden zij speler op de internetmarkt en krijg je precies de situatie die jij beschrijft ‘jammer dat er niemand komt’. En tegelijk zullen de providers de ruimte krijgen om veel hogere bedragen te gaan vragen voor volledig internet aan degenen die wel de vrijheid willen houden. Er komt zo dus een premie op vrijheid van meningsuiting: alleen als je genoeg geld hebt, kun je volledig internet gebruiken. Daarvoor is internet te belangrijk geworden, dat kunnen we niet accepteren.

  Bovendien: hoe denk je dat die providers dat verkeer uit elkaar gaan houden? Daarvoor moeten ze DPI-analyses gaan doen van het verkeer over hun lijnen. Vind je dat een wenselijke situatie?

  GroenLinks heeft dus gewoon gelijk – al ben ik verre van onpartijdig in deze. Netneutraliteit moet volledig zijn, van klant naar website. Providers moeten zich concentreren op het vergroten van de beschikbare bandbreedte, niet op het fragmenteren en ingewikkeld maken van hun aanbod. Kroes voorstel moet van tafel.

 2. January 28, 2013 at 10:26 am

  Goed zo Lennart, je hebt mijn posting weten te parafraseren.

  N.B. dat ik nergens zeg dat Kroes gelijk heeft, maar dat de term Net Neutraliteit (als idee dat dit verkeer discrimineert naar aanbodzijde) hier niet van toepassing is maar Kroes een ander soort tweedeling beoogt.

  Ik ben er helemaal voor dat er EU regels komen die bepalen welk dienstenpakket als ‘Internet’ verkocht mag worden, en wat mij betreft wordt daarin bepaald dat de dienstverlening neutraal moet zijn.

  En wat betreft het technische detail dat je probeert op te werpen? Kom op, ik verwacht beter van iemand die zich over dit onderwerp uitlaat. De vraagzijde kun je gewoon op IP adres filteren. Je hebt wel een backend nodig die de filters op basis van de DHCP lease aan de abonnees koppelt, maar dat is triviaal. DPI is niet nodig.

  Ik blijf er bij, proberen Kroes op technische gronden af te schieten is veel zwakker dan haar op gronden van sociale rechtvaardigheid aan te vallen.

  • Lennart Huizing
   January 28, 2013 at 11:22 am

   Hi Mart,

   IP-adres filtering is niet toch goed genoeg Mart! Kom op, zeg. Als dat zo was, dan zou ik allang niet meer op de Pirate Bay terechtkomen als ik dat zou willen. Maar guess what? Nee, de provider zal actief aan de slag moeten om bepaalde soorten verkeer af te vangen. Misschien dat het kan met SPI (shallow), maar ik betwijfel het. In het verleden lieten KPN en Vodafone al weten dat zij Whatsapp en Skype en SIP afknepen met DPI en dat zullen ze gewoon weer doen.

   Ik ben het wel met je eens dat het vooral gaat over sociale onrechtvaardigheid en vrijheidsbeperking. Dat is de kern: we willen een open internet voor iedereen, want dat is goed voor de burgerlijke vrijheden.

   Blij dat ik je op zijn minst deels heb weten te overtuigen. Ik hoop nog meer van deze intelligente bijdragen van je te mogen lezen.

 3. January 28, 2013 at 11:49 am

  Het voordeel van een beperkt pakket aanbieden is dat je vantevoren al weet welke diensten er overheen gaan, en dus kun je op serviceniveau filteren, oftewel gewoon basic firewallen.

  Het is waar dat een slimme hacker diensten kan tunnelen, en dat vang je alleen af met DPI. Ik heb echter niet het idee dat dat is waar Kroes op doelt.

  Het probleem met KPN en Vodafone vs. Whatsapp en Skype is dat Vodafone en KPN hun connectivity als Internet hadden verkocht, en daar zit een verwachting van Neutraliteit aan vast.

  We zijn het eens dat die verwachting terecht is en niet ingeperkt mag worden.

  Ik heb eerlijk gezegd niet het idee dat je mij overtuigd hebt, eerder andersom, doordat jij tenminste duidelijk toegeeft dat Kroes’ voorstel *sociaal* onaanvaardbaar is.

  Aan de andere kant, dat geeft wel aan dat we gemeenschappelijke gronden hebben om dit te verwerpen.

  • Lennart Huizing
   January 28, 2013 at 4:17 pm

   Fijn! We zijn het eens. Althans we zijn het eens over de onwenselijkheid. GroenLinks stelde in het persbericht dat het ging over de vrijheid van meningsuiting, en die is dus inderdaad in het geding – als jij tenminste bedoelt dat de sociale onrechtvaardigheid gevaar loopt als er een premie zit op volledig internet en dus volledige vrije meningsvorming/ -uiting.

   Ik blijf erbij dat je onderscheid tussen vraag en aanbod maar beperkt nut heeft en ik ben ervan overtuigd dat Kroes zich wel degelijk richt op het veranderen van de dynamiek tussen klant, ISP en online dienst, ten gunste van de ISP. En dat lijkt mij heel ongezond.

   Dank voor de discussie, goed om je gedachten te scherpen.

 1. No trackbacks yet.
Comments are closed.
%d bloggers like this: