Archive

Archive for January, 2013

“Net Neutraliteit voor Dummies (opnieuw)”

January 26, 2013 5 comments

Oh nee, niet weer

Net Neutraliteit (een letterlijke vertaling van het Amerikaanse begrip ‘Net Neutrality’) blijft de gemoederen bezig houden. Helaas begrijpt nog steeds niet iedereen wat het nou precies inhoudt.

Vorige keer dat ik dit onderwerp ter sprake bracht was het de Telegraaf Media Groep die beweerde dat het een pleidooi was om providers het recht te ontzeggen bandbreedtelimieten op te leggen.

Dit keer gaat Groen Links de fout in met hun analyse van een opinieartikel van Neelie Smit-Kroes in de Franse krant Libération.

Wat is Net Neutraliteit nou eigenlijk.

Persoonlijk begrijp ik niet waarom iedereen dit steeds fout heeft; Net Neutraliteit is helemaal niet moeilijk.

Net Neutraliteit houdt in dat jouw provider neutraal bemiddelt in het verkeer tussen jou en een derde partij op het Internet. De provider dient alle verzoeken die van hun klanten afkomen neutraal af te handelen, zonder discriminatie naar het eindpunt van de verbinding.

De discussie kwam in de VS op gang omdat een aantal mensen uit de providerwereld als proefballonnetje opgooiden dat sites die veel bezoekers trokken meer verkeer veroorzaakten op hun netwerk, en die sites daarom maar zouden moeten betalen of afgeknepen worden. Het is een lang technisch verhaal, maar operators van populaire sites betalen hun bandbreedte al, dus dit kwam neer op ‘Nice site you have there, shame if noone could visit it’.

Als je videos wilt bekijken van YouTube, dan mag je provider die niet afknijpen omdat YouTube een concurrent is (als je bijvoorbeeld je Internet afneemt bij UPC of Ziggo).

Als je Skype wil gebruiken, dan mag de provider dit niet afknijpen om tegelijkertijd een niet afgeknepen Voice over IP dienst aan je aan te bieden.

Wat wel mag, is dat de provider algemene verkeersmaatregelen neemt:

  • Het is volkomen toegestaan om een gebruiker af te knijpen als deze boven een vooraf afgesteld bandbreedteverbruik of totaalafname komt.
  • Het is ook toegestaan om een hele klasse verkeer prioriteit te geven of af te knijpen, bijvoorbeeld door alle VoIP (ongeacht aanbieder) voorrang te geven.

Het voorstel van Kroes en waarom Groen Links er naast zit

Wat Kroes voorstelt is dat het providers vrij zou moeten staan om beperkt Internettoegang aan klanten aan te bieden, als dienst op zich. Dus voor Oma, die alleen maar via Facebook met haar kleinkinderen in contact wil blijven een simpel pakket met beperkte bandbreedte en geen streaming video, bijvoorbeeld.

Er valt een hoop op Kroes’ voorstel aan te merken. Het aanbieden van een beperkte Internetdienst, zolang dit vooraf duidelijk aan de klant wordt aangegeven, en er alternatieve verbindingen zijn die wel een volledige (en dus neutrale!) dienstverlening bieden is echter geen inbreuk op de neutraliteit van het Internet; de beperkende factor is niet de afkomst van de data, maar de bereidheid van de klant om te betalen voor een betere verbinding. Kroes, met andere woorden, richt zich op de vraagzijde (de eindklant), de NN discussie richt zich juist op de aanbodzijde.

Wat wel een probleem is is dat er een sociale tweedeling ontstaat tussen zij die wel een volledige Internetdienstverlening kunnen betalen en tweederangsburgers met een beperkte verbinding. Dat een partij die zichzelf Groen Links noemt Kroes’ argumenten echter op zwakke technische gronden probeert te verwerpen in plaats van op de evidente gronden van sociale rechtvaardigheid verbaast mij dan ook ten zeerste.

Advertisements
Categories: Nederlands, Politiek